Tomasz Markowski

Specjalizacje

Jest psychologiem – absolwentem Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS na kierunku Społeczna Psychologia Biznesu, Certyfikowanym Coachem „The John Maxwell Team” oraz członkiem Polskiego Stowarzyszenia Asesorów Metody AC/DC.

  • Sprzedaż doradcza oparta na relacjach
  • Komunikacja interpersonalna w życiu i w biznesie
  • Zarządzanie sobą w czasie  organizacja zadań
  • Budowanie kompetencji sprzedażowych
  • Wywieranie wpływu w procesie sprzedaży
  • Myślenie pytaniami – sztuka zadawania właściwych pytań
  • Budowanie kompetencji menedżerskich
  • Sztuka wystąpień publicznych

Doświadczenie zawodowe

Od 2003 roku prowadzi własną działalność i jest aktywny w obszarze sprzedaży dóbr i usług. Wieloletnie doświadczenie w pracy z Klientami wykorzystuje do aktualizacji wiedzy i programów szkoleń dla sprzedawców – niezależnie od branży. Kluczowym pytaniem Uczestników szkoleń jest: czy sprzedajesz / jakie masz doświadczenie? Dzieje się tak, ponieważ sprzedawcy chcą rozmawiać z praktykami sprzedaży. Doskonale czuje się w tematach: „budowania relacji”, „komunikacji interpersonalnej”, „badania potrzeb Klienta”, „Sztuki Zadawania Pytań”, „prezentacji rozwiązań”, „zarządzania obiekcjami” – jako tematy stricte sprzedażowe. Ma również bogatą wiedzę i doświadczenia z zakresu tematów pokrewnych ze światem sprzedaży i zarządzania: „zarządzanie sobą w czasie”, „typologia osobowości” i „wystąpienia publiczne”.

Doświadczenie zawodowe

Przez 3 lata pełnił rolę Menedżera Sprzedaży w korporacji finansowej i na „własnej skórze” sprawdził różne teorie zarządzania ludźmi. Zna z autopsji bolączki menedżerów w obszarach rekrutacji, prowadzenia i motywowania zespołów. Swoje kompetencje poszerza o wizje, doświadczenia i sprawdzone praktyki zespołu Johna Maxwell’a. Najczęściej pracował nad rozwojem kompetencji menedżerskich związanych z udzielaniem informacji zwrotnej pracownikom oraz zarządzaniem zespołem. Pracował między innymi dla takich marek, jak: AVIVA, AXA, Dolnośląska Izba Architektów, Electrolux, eOFWCA, ITLab, Nationale-Nederlanden, Marko, Pilkington, PZU, Tauron, T-Mobile czy 4ride.