Grafika KOFER

Patroni KOFRA

Kofer działa pod patronem Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim oraz Inkubatora Przedsiębiorczości w Wodzisławiu Śląskim, które wspierają działania KOFRA i promują go wśród przedsiębiorców, samorządów oraz organizacji działających w powiecie wodzisławskim.

Partnerzy KOFRA

Każdy pozytywnie nakręcony może zostać partnerem i współpracować z KOFREM na wypracowanych wspólnie zasadach. Planujemy działać szeroko, angażując WSZYSTKICH, którzy utożsamiają się z naszym Kodeksem Wartości. Co najważniejsze, mają nieograniczone chęci do promowania miasta Wodzisławia Śląskiego. Poznaj naszych Partnerów.