Grafika KOFER

Menadżer Gastronomii

Cel usługi szkoleniowej

Celem szkolenia jest rozszerzenie podstawowej wiedzy o zarządzaniu finansami w gastronomii. Przygotowanie przyszłych managerów/właścicieli do prowadzenia skutecznej i rentownej polityki finansowej. Zrozumienie zagadnień związanych z zakładaniem budżetów, planowaniem kosztów stałych i zmiennych, tworzeniem receptur, przeprowadzania właściwej inwentaryzacji oraz umiejętne zestawienia zysków i strat.

Uczestnicy szkolenia zaznajomią się ze skutecznymi rozwiązaniami technologicznymi z zakresu prowadzenia finansów w gastronomi jak również, rozwiązaniami optymalizującym koszty produkcji. Zarządzanie kosztami personelu, gospodarka magazynowa, negocjacje z dostawcami to integralne zagadnienia szkolenia.

Po zakończonym szkoleniu uczestnik będzie posiadał wiedzę, która wydatnie wspomoże pracę nad efektywnym zarządzaniem biznesem gastronomicznym.

Dla kogo jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest dla osób zarządzających lokalami gastronomicznymi, które chcą poszerzać swoją wiedzę specjalistyczną i efektywnie zarządzać finansami w gastronomii.

Szkolenie kierowane jest również dla osób planujących uruchomić własny biznes gastronomiczny

ale również dla osób nie związanych z branżą chcących zgłębić tematykę zarządzania gastronomią.

Korzyści dla uczestnika

1. Poszerzenie wiedzy z zakresu:

 • prowadzenia gospodarki magazynowej

 • zarządzania kosztem personelu

 • analiz raportów zysków i strat

2. Zdobycie i doskonalenie umiejętności z zakresu:

 • skutecznego zarządzania finansami

 • wykorzystania nowoczesnej technologii

3. Wykształcenie i utrwalenie kompetencji w zakresie:

 • świadomości procesów zachodzących w rozwijaniu oferty gastronomicznej oraz budowaniu marki, które mają wpływ na pozyskanie klientów,

 • prowadzenia rentownego biznesu gastronomicznego

 • zarządzania i rozwijania kompetencji pracowników

Program

DZIEŃ 1

MODUŁ I Co musisz wiedzieć przed otwarciem lokalu :

• Czy gastronomia jest dla Ciebie?

 • Pomysł na biznes
 • Analiza rynku i jego potrzeb
 • Biznes plan 
 • Przygotowania: Budżet i założenia związane z otwarciem lokalu
 • Inwestycje i technologiczne rozwiązania z zakresu wyposażenia lokalu
 • Systemy sprzedażowe dla gastronomii 
 • Logistyka oferty gastronomicznej

 

MODUŁ II  Rola właściciela lokalu / Managera gastronomii :

 • Struktura pracownicza – w jaki sposób zbudować zespół
 • Zakresy obowiązków pracowników – podziały obowiązków 
 • W jaki sposób skutecznie przeprowadzić rekrutację
 • Jak zminimalizować rotację pracowników – wprowadzenie i szkolenia stanowiskowe
 • Szkolenia i motywowanie personelu 
 • Skuteczne rozwiązania problemu wynagrodzeń 
 • Komunikacja z personelem – skuteczność dziennych odpraw
 • Rozwój restauracji – analiza możliwości

 

 

DZIEŃ 2

MODUŁ I Organizacja zaopatrzenia :

 • Poznaj swój potencjał
 • Rozmowy handlowe i negocjacje
 • Wartość lokalnego rynku dostawców 
 • W jaki sposób wyróżnić się na tle konkurencji

 

MODUŁ II Tworzenie, implementacja i monitorowanie:

 • Food Cost i Beverage Cost
 • W jaki sposób stworzyć rentowną recepturę
 • Receptura a straty w produkcji
 • Marża, narzut a cena produktu
 • W jaki sposób prawidłowo przeprowadzić inwentaryzację 
 • Zarabiaj na stratach – kategorie strat

 

MODUŁ III Analizy i raporty 

 • Omówienie kosztów stałych i zmiennych
 • Kontrola kosztów personelu
 • Koszty wynagrodzeń 
 • Analiza rentowności oferty gastronomicznej 
 • Technologia w zarządzaniu kosztami 
 • Raport P&L (analiza zysków i start )
 • Analiza rentowności lokalu gastronomicznego 
 • Kalkulatory Gastronomiczne 
 • Zasada Pareta 
 • Macierz BCG