Krzysztof Dybiec

Specjalizacje

  • Zarządzanie i Marketing.
  • Menadżer Zarządzania Innowacjami.
  • Tworzenie i realizacja projektów.
  • Mentor, inspirator i skuteczny przywódca.

Doświadczenie zawodowe

Z charakteru jestem przedsiębiorcą. Całe swoje dorosłe życie realizuję się w biznesie. Jednocześnie od wielu lat chętnie dzielę się ciągle zdobywaną wiedzą i doświadczeniem. Wiele osób z tego korzysta. Dla wielu też jestem Mentorem.
Od roku 2008 prowadzę rodzinne przedsięwzięcie – Plac Zabaw dla dzieci Zoolandia. Wcześniej prowadziłem m.in. kino, restaurację, dyskotekę, sklep AGD i sklep odzieżowy. Moje bogate doświadczenie pozwala pomagać innym w biznesie.
Od roku 2012 przewodzę Izbie Gospodarczej. Angażuję się w kilkanaście projektów społecznych. Większość z nich powstała z mojej inicjatywy. Dzięki temu wiele osób może rozwijać swoje pasje.
Najbardziej lubię w życiu zmiany, prowadziłem i stale prowadzę różne rozwojowe projekty. Tworzę grupy, które podejmują się strategicznych zmian społecznych oraz gospodarczych. Działem głównie w Wodzisławiu Śląskim. Jestem koordynatorem komitetu sterującego ramach współpracy z Czeskimi Izbami Przedsiębiorców.

Doświadczenie zawodowe

Zarażam ludzi wokół siebie swoją kreatywnością i inicjatywą, co ułatwia ich rozwój. Wpieram lokalne społeczności między innymi w sferze kultury i rzemiosła. Wprowadzam lokalny patriotyzm gospodarczy w ramach Izby Gospodarczej. Jestem założycielem grupy kupuj lokalnie Wodzisław Śląski. Wiceprezesem Śląskiego Porozumienie Gospodarczego ŚLĄSK.ONLINE . Jestem również twórcą filozofii lokalnego rozwoju opartego na projekcie „Technopolia Śląska”. Ten sposób działania zachęca innych do aktywności. Powołałem do życia i aktywnie wspieram działania Klubu Mówców i Liderów Toastmasters IG Wodzisław Śląski. Jest to miejsce, w którym ambitni mieszkańcy naszego regionu regularnie rozwijają swoje zdolności komunikacyjne i przywódcze. W tej chwili nakręcam tę wspaniała grupę.