Olga Przybyła Kokot

Specjalizacje

  • prowadzenie specjalistycznej terapii uwagi słuchowej metodą profesora Alfreda Tomatisa,
  • neuroterapie (neurofeedback, biofeedback, HEG),
  • badania QEEG, badania pedagogiczne, surdopedagogiczne,
  • diagnoza i terapia centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Doświadczenie zawodowe

Jestem pedagogiem, surdopedagogiem, neuroterapeutą, terapeutą metody profesora Alfreda Tomatisa. Uczyłam się i uczę bezpośrednio od największych autorytetów w tych dziedzinach zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Stale współpracuję z Instytutem Atlantis w Belgii. Jestem członkiem miedzynarodowego stowarzyszenia terapeutów Tomatisa (Mozart Brain Lab), a także współzałożycielem takiego stowarzyszenia (“Mamy Głos”) w Polsce. Jako jedna z ośmiu osób w Polsce zdałam międzynarodowy egzamin uprawniający mnie do tworzenia autorskich programów terapeutycznych w zakresie terapii uwagi słuchowej metodą prof. Tomatisa.

Doświadczenie zawodowe

Stworzyłam i prowadzę Centrum Rozwoju Osobistego i Neuroterapii Gallus w Wodzisławiu Śląskim, które skupia wybitnych specjalistów różnych specjalności. Tutaj znajdując pomoc dzieci (już od 6 tygodnia życia), młodzież oraz osoby dorosłe. Pracuję z osobami mającymi problemy z koncentracją uwagi, snem, nadmiernym stresem, szumami usznymi, problemami w nauce (różnego pochodzenia), opóźnieniem mowy itp. Wspieram rozwój osób z zespołem downa, zespołem aspergera, autyzmem, nadpobudliwością i innymi zaburzeniami w rozwoju.