Jordaszkowe smakołyki

Cel usługi szkoleniowej

Celem szkolenia jest rozszerzenie podstawowej wiedzy potrzebnej do uruchomienia lokalu gastronomicznego. Przygotowanie przyszłych managerów/właścicieli do prowadzenia skutecznej i rentownej działalności Zrozumienie zagadnień związanych z uruchamianiem działalności, skutecznym zarządzaniem i reagowaniem na zaistniałe sytuacje.

Uczestnicy szkolenia zaznajomią się ze skutecznymi rozwiązaniami pomagającymi zakładać, przetrwać i rozwijać lokal gastronomiczny

Po zakończonym szkoleniu uczestnik będzie posiadał wiedzę, która wydatnie wspomoże pracę nad efektywnym zarządzaniem biznesem gastronomicznym oraz pozna tajniki prowadzenia danej kuchni od doświadczonych praktyków.

Dla kogo jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest dla osób zarządzających lokalami gastronomicznymi, oraz tych, którzy planują uruchomić taką działalność.

Dla osób, które planują profesjonalnie podejść do całego cyklu przygotowania a potem prowadzenia lokalu gastronomicznego.

To szkolenie dla osób, które nie są jeszcze pewne, czy są w stanie poprowadzić działalność gospodarczą. Czasami warto wydać kilkaset złotych na szkolenia, aby to sprawdzić.

Korzyści dla uczestnika

1. Poszerzenie wiedzy z zakresu:

 • procesu uruchamiania lokalu gastronomicznego

 • podstawowych obowiązków przed uruchomieniem działalności

 • blasków i cieni prowadzenia takiego lokalu

 

2. Zdobycie i doskonalenie umiejętności z zakresu:

 • przygotowania produktów charakterystycznych dla danej kuchni

 • wykorzystania doświadczeń wieloletnich specjalistów w dziedzinie gastronomii

 • sposobów w dotarciu i wyborze najlepszych produktów

 • praktycznych aspektów przygotowywania potraw

3 Wykształcenie i utrwalenie kompetencji w zakresie:

 • świadomości procesów zachodzących w rozwijaniu oferty gastronomicznej oraz budowaniu marki, które mają wpływ na pozyskanie klientów,

 • prowadzenia rentownego biznesu gastronomicznego

 • zarządzania i rozwijania kompetencji

Program

Dzień I ( wtorek)

1 1.00-15.00 Jak uruchomić gastronomię:

 • Rozeznanie potrzeb rynku

 • Konfrontacja własnych możliwości

 • Biznes plan i jego założenia (licz przed nie po)

 • HACCP

 • Sanepid

 • Dostawcy

 

16.00-20.00 Zajęcia praktyczne

 • Tajemnice wyrobów garmażeryjnych

 

Dzień II (środa)

8.00-12.00 Zajęcia praktyczne

 • Tajemnice wyrobów garmażeryjnych

 

13.00-17.00 – Najważniejsze aspekty gastronomii

 • Zarządzanie finansami:

 • Gospodarka magazynowa

 • Koszty stałe i zmienne

 • Personel – grafiki

 • Analizy i raporty sprzedaży P&