Grafika KOFER

INTERPRETACJE

Opis warsztatów

Temat:

Warsztaty interpretacyjne – przygotowanie wykonania utworu wybranego indywidualnie dla uczestnika/uczestników

Zakres tematyki:

Przygotowanie czytania performatywnego lub praca nad zapamiętanym już przez uczestnika tekstem literackim

Zajęcia praktyczne:

Ćwiczenia polegajace na zmianach interpretacji wybranego utworu zmianach frazowania, zmianach wysokości głosu, natężenia głosu, tempa mówienia, granie pauzami, zmianach akcentowania. Zajecia obejmują pracę nad rozumieniem tekstu, nad wyrazistością i estetyką, a także nad pokazaniem na danym przykładzie całego wachlarza możliwych do zaprezentowania emocji, oraz przedstawienie technik zapamiętania tekstu, koncentracji a także ćwiczenia rozładowujące stres.

Dla kogo jest warsztat?

Warsztaty z interpretacji są dla wszystkich osób, które chcą poznawać i rozwijać swoje predyspozycje aktorskie

Czas warsztatów:

90 minut. Wychodząc z założenia, że najlepiej rozwijamy się aktorsko czerpiąc z ćwiczeń teatralnych radość, gwarantowana jest przyjazna atmosfera i komfort w pracy w grupach 8 do 10 osobowych.