Grafika KOFER

IMPROWIZACJE

Opis warsztatów

Temat:

Rozwijanie wyobraźni aktora, refleksu, koncentracji. Budowanie pewności siebie na scenie. Rozwijanie kreatywności służące sprawnemu “odnajdywaniu się”na scenie.

Zakres tematyki:

Zakres Tematyki: Gry i zabawy improwizacyjne – rozgrzewka aktorska – wejście w rolę – ekspresja sceniczna – techniki relaksacyjne.Zasady gry są znane i mają określony schemat, jednak w improwizacji wszystko może się zdarzyć, za każdym razem więc powstają niepowtarzalne sceny. O wszystkim decydują bowiem uczestnicy warsztatów. Umiejętność szukania i zaangażowania publiczności w sceniczną historię i integracja z publicznością.

Zajęcia praktyczne:

Ćwiczenia improwizacyjne na podstawie wybranego dla grupy utworu literackiego, opowiedzianej legendy czy historii (zmiana zakończenia, zamiana ról, rozmowy i wywiady tzw. “gorące krzesło”), tworzenie obrazów, rzeźb z postaci, przypisywanie określonych emocji, tworzenie etiud teatralnych w grupach, partnerowanie sobie na scenie.

Dla kogo jest warsztaty?

Warsztaty z improwizacji są dla wszystkich osób, które chcą poznawać i rozwijać swoje predyspozycje aktorskie

Czas warsztatów:

90 minut. Wychodząc z założenia, że najlepiej rozwijamy się aktorsko czerpiąc z ćwiczeń teatralnych radość, gwarantowana jest przyjazna atmosfera i komfort w pracy w grupach 8 do 10 osobowych.