Classic Ballanga Teatr

Cel usługi szkoleniowej

Celem warsztatów jest poznanie podstawowych technik aktorskich stosowanych w Classic Ballanga Teatr.

– Celem warsztatów jest rozbudzenie wyobraźni a także podniesienie świadomości własnego ciała pomocne w tworzeniu teatralnego występu na bazie tekstu literackiego, muzycznego, czy też improwizacji ruchowej.

Dla kogo jest szkolenie?

Warsztaty są dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedze i doświadczenie o :

– sposoby interpretacji tekstu, dykcji, emisji głosu, ćwiczenia improwizacyjne. Dają szansę odkrycia własnego potencjału i talentów, również aktorskich i wokalnych, drzemiących w uczestniku.

– wyszukanie, przez kreatywność samego uczestnika i dzięki wskazówkom prowadzącej warsztaty, oryginalnego pomysłu i atrakcyjnego sposobu na wyrażenie siebie, dla własnej publicznej prezentacji. (Wizytówka, która może być pomocna na scenie, ale też w codziennym życiu).

Oraz osób, które pragną przeżyć ciekawą i rozwijającą teatralną przygodę w niepowtarzalnej atmosferze.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik   rozwinie swoje zdolności poprzez :

1. Warsztaty głosowe – intonacja, rozwijanie barwy głosu, nauka oddechu, ćwiczenia z emisji głosu, ćwiczenia na dykcję, artykulacja poszczególnych słów. Ćwiczenie śpiewu białego, śpiew pozbawiony „zaciskania” aparatu głosowego, praca przeponą, śpiew z serca nie z głowy, śpiew który fizycznie angażuje całe ciało i pozwala oderwać się od dnia codziennego.

2.Warsztaty improwizacyjne – techniki relaksacyjne, rozgrzewka, odgrywanie ról, zabawy – rozmowa i wywiad (gorące krzesło), improwizacje na podstawie wybranego dla grupy utworu literackiego lub opowiedzianej legendy, historii, tworzenie obrazów, rzeźb z ludzi zastyganie w pozycji nacechowanej określoną emocją, etiudy pomagające w kontakcie z partnerem, wpływ sygnałów zewnętrznych na zachowanie się aktora.

3. Warsztaty interpretacyjne – przygotowanie wykonania utworu wybranego indywidualnie dla uczestnika/uczestników, przygotowanie czytania performatywnego lub praca nad zapamiętanym już przez uczestnika tekstem literackim, ćwiczenia poprzez zmiany interpretacji na tekście, zmiany akcentów, frazowania, techniki zapamiętania tekstu i koncentracji, ćwiczenia rozładowujące stres.

 
 

Program

Wychodząc z założenia, że najlepiej rozwijamy się aktorsko czerpiąc z ćwiczeń teatralnych radość, gwarantowana jest przyjazna atmosfera i komfort w pracy w grupach 8 do  12 osobowych.